BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Medikososyal Merkez Müdürlüğü

 

Duyurular
Sigara Bırakma Polikliniği

Başkent Üniversitesi Bağım-sız Kampüs Projesi kapsamında “TÜTÜNSÜZ KAMPÜS” için 27.12.2018 tarihli Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu Kararını  alarak ileriye yönelik çalışmaların başlatılmasını sağlamıştır.

“1 Eylül 2022 tarihinde başlamak üzere, sigara ve diğer tütün ürünleriyle elektronik sigaranın kullanılması Başkent Üniversitesi’nin açık ve kapalı tüm alanlarında yasak olacaktır.

Bütün üniversite kampüsleri genelinde geçerli olacak yasak başlayana dek kampüs içerisinde sigara içilebilen alanlar kademeli olarak sınırlandırılacaktır. Bağım-sız (tütünsüz) kampüs politikasını hayata geçirmek, sınırlandırma kademelerini belirlemek, yaptırım önerileri getirmek ve tüm paydaşlarla iletişim stratejilerini şekillendirmek üzere kurulan komisyonda görev yapmak üzere Prof. Dr. Recep Tayfun,  Prof. Dr. Zeliha Eser, Dr.Öğr.Üyesi Fisun Sözen, Genel Sekreter Yardımcısı Dursun Şenel, Öğrenci Konseyi Başkanı Egemen Uluer seçilmiştir.”

Şubat 2019’dan itibaren Medikososyal Merkezi içinde “SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİ”  Üniversitemizin tüm öğrenci ve çalışanlarına hizmet vermek üzere açılmıştır.

11 Mart 2019 da mavi çizgilerin çizilmesi ile sigara içilen alanlarla ilgili ilk sınırlamalar oluşturulmuştur.

Tütünsüz üniversiteye geçiş çalışmaları dünyadaki örnekler doğrultusunda tütün kontrolünde “Başlamama”, ”Bırakmaya Destek Olma” ve“ Pasif  Etkilenimden korunma” adımlarının tamamına yönelik olarak yürütülecektir

Amacımız tütünle mücadelede üniversitemiz öğrencilerinin farkındalığını artırmak ve son hedef olarak da tüm kampüs alanlarında tütünsüz yaşama geçmektir.